Prostat Kanserinde Moleküler Görüntüleme ve TedaviProstat Kanseri Görüntülemesinde Kullanılan Ga-68 PSMA PET/BT Nedir?

PSMA prostat kanserinin hem görüntülemesi ve hem de tedavisinde kullanılan akıllı bir moleküldür. Ga-68-PSMA PET/BT ise yüksek riskli prostat kanserinin görüntülemesinde ve vücuda yayılımı saptamada kullanılan yöntemdir.

Prostat ameliyatı veya radyoterapi sonrası PSA yüksekliği (biyokimyasal nüks) saptanan olgularda MR ve kemik sintigrafisine göre daha yüksek oranlarda nüks hastalığı gösterebilmektedir. Lenf nodu, organ ve kemiklere yayılımın (metastazların) tespitinde de en hassas yöntemdir. Ayrıca metastatik ve hormon dirençli prostat kanserinin Lu-177-PSMA tedavisine uygun hasta seçimini için de kullanılmaktadır.

 

Ga-68 PSMA PET-CT Nasıl Uygulanır?

Bu yöntem ile hastalara çok yüksek radyasyon verilmez. İşlem süresi 30-45 dakikadır.Klasik FDG PET/BT görüntülemesinde şeker metabolizmasına bakılır. Bir çok kanser görüntülenebilir. Ancak, prostat kanserinde çok işe yaramaz. PSMA PET/BT ise sadece prostat kanserinde kullanılır ve çok etkindir. Vücuttaki tümör hücrelerini moleküler düzeyde bularak görüntülemek için Ga-68 PSMA PET/BT görüntülemesini kullanmaktayız.  

 

Ga-68 PSMA  Nerelerde Kullanılır?

  • Orta ve yüksek riskli prostat kanserinin başlangıç evrelemesinde
  • Radikal prostatektomi / Radyoterapi sonrası PSA nüksü (>0.2ng/ml) durumunda
  • Diğer yöntemlerde şüpheli lezyon varlığında
  • Lu-177-PSMA (Lutesyum) tedavisi planlamasında
  • Radyoterapi planlamada
  • Tedavi yanıtı araştırmasında

Prostat Kanserinde Lutesyum (Lu-177-PSMA) Tedavisi Ne Zaman Kullanılır?

Metastatik ve hormon dirençli prostat kanserinin tedavisinde son yıllarda Lu-177-PSMA (Lutesyum) tedavisi yeni bir tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır.Vücuttaki prostat kanseri hücrelerini bularak içerisine giren akıllı bir moleküldür. Hücrelerin içerisinden ışınlama yaparak kanser hücresini öldürmektedir. Bu sayede tümörleri etkilerken çevresindeki sağlıklı dokulara çok az ışınlama yapmaktadır. Normal dokulara verilen zarar çok düşük düzeyde kalır. Bu yüzden de bu tedavi akıllı moleküllerle işaretlenmiş hedefe yönelik tedavi olarak isimlendirilmektedir.

Lu-177-PSMA tedavi sonrasında olguların yaklaşık yarısında PSA değerleri yüzde 50’nin üzerinde düşüş gösterir. Tedavi sırasında hasta herhangi bir yan etki hissetmez. Tedaviden sonra ise tükürük bezlerinin fonksiyonlarında kısmi bir azalma gözlenebilmektedir.

 

Prostat Kanserinde Lutesyum (Lu-177-PSMA) Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Lutesyum 177 PSMA tedavisi genellikle 6-8 hafta arayla 3 veya 4 kür olarak uygulanmaktadır. Hastalığın seyrine, böbrek fonksiyonlarına, kan değerlerine ve yapılan dozimetre hesaplamalarına göre 6-8 küre kadar uygulanabilmektedir. Tedaviye uygun hastalar, deneyimli Nükleer Tıp hekimleri tarafından muayene edilerek belirlenmekte. Hastalara bu tedavi, korumalı özel odada, deneyimli sağlık personeli, hemşire ve doktor gözetiminde 20-30 arasında yavaş infüzyon şeklinde damar yoluyla verilmektedir.


Kullanıcılar Bunları da Aradı:

 

 

Yayın Tarihi : 13/02/2020