Radyoloji Anabilim DalıYeditepe Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, güncel teknolojinin gelişmiş cihazlarıyla donatılmıştır.

Tıbbi Görüntüleme Cihazları:

 • 3 tesla MR,
 • 64 Kesitli Multi Slice BT,
 • Dijital Anjiyografi,
 • Floroskopi,
 • Dijital Röntgen,
 • Ultrasonografi (Doppler + 3D + 4D),
 • Dijital Mammografi,
 • C-Arm,
 • Portable Röntgen,
 • PET-CT,
 • Kemik Dansitometresi.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları’nda tüm görüntüler, dijital ortamda elde edilip bir merkezde toplanıp saklanır. Değerlendirildikten sonra raporlarıyla birlikte yine dijital ortamda arşivlenip hastanenin tüm birimlerine intranet ağı ile gönderilir. Merkez bu bilgisayar ve internet ağı ile dünyanın diğer merkezleriyle de bağlantılı olup, bilgi alışverişinde bulunabilir. Bu işlev için gereken Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemi - PACS (Picture Archiving and Communication System) ve Radyoloji Bilgi Sistemi-RIS ( Radiology Information System ) geniş opsiyonuyla hastanede mevcuttur. Yeditepe Üniveristesi Hastanesi’nde görüntüleme birimleri, kağıtsız ve filmsiz bir ortamda çalışılır.

Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde en ileri teknolojiye sahip anjiyo cihazlarıyla tanı konulurken birçok damarsal hastalıkların tedavisi de ameliyata gerek kalmaksızın yapılabiliyor.

Ülkemizde ilk kez bu merkezde kurulmuş olan bir araştırma laboratuvarı da bulunuyor.

 

İletişim:
 
Radyoloji İletişim: 0216 578 43 50 4375, 4376
 
Anjiyo ve Girişimsel Radyoloji İletişim: 0216 578 51 07 5106, 5294


Kullanıcılar bunları da aradı
:
 
 
 
Yayın Tarihi : 02/11/2020