Ruh Sağlığı Ailede BaşlarHer insan bir ailede doğar, her insanın bir ailesi vardır. Bazen yakınında, bazen uzağında, bazen geçmişinde veya geleceğinde de olsa aile insanoğlunun ayrılmaz bir parçasıdır.

İnsanın en büyük destek kaynağı da, en büyük stres kaynağıda ailedir. Bireylerden birisini etkileyen bir olay tüm aileyi ya da aileyi etkileyen her şey büyükten küçüğe tüm aile üylerini etkiler. Bu nedenle bireyin ruh sağlığının ailenin ruh sağlığından ayrı düşünmemek gerekmektedir.

Aileler; üyelerin birbirlerine yakın duygusal bağlar, ortak hedefler, beklentiler ve yaşanmışlıklarla bağlı olduğu karmaşık sistemlerdir. Anne depresyona girdiğinde, baba işini kaybettiğinde ya da anne baba arasındaki çatışmalarda tüm ailenin özellikle de çocukların sarsılmaması mümkün değildir.

Çocuk ve ergenlerin ruhsal  gelişiminde en önemli  sorumluluk anne babaya düşmektedir. Çoğu anne baba bu konuda son derece hassastır. Bu sorumluluğu en iyi  şekilde yerine getirmek isterler.

Günümüzde aile yapısının giderek farklılaştığını, anne babaların çocuk yetiştirme konusunda oldukça yalnız ve belirsizlik içinde kaldıkları görülmektedir.

Yavaş değişen toplumlarda çocuk yetiştirmede geleneksel yöntemlerle yetinmek mümkün olmuştur. Ancak hızlı değişen toplumlarda geleneksel çocuk yetiştirme yöntemlerinin  yetersiz kalması ile birlikte aileler danışma için ruh sağlığı kliniklerine daha sıklıkla başvurmaya başlamışlardır.

Artık anne babalar yalnızca bir sorun olduğunda değil, çocuklarının ruhsal sağlığını nasıl daha iyi düzeye getirecekleri, onları geleceğe nasıl daha iyi hazırlayacakları konususunda bilgi almak içinde ilgili kliniklere başvuralarını  gerçekleştirmektedirler.

Sağlıklı nesiller yetişmesi için aileler çocuklarına nasıl davranacaklarını, hangi  yaşta, hangi  özelliklerin normal  ve sağlıklı  olduğunu  hangilerinin sorun olduğunu profesyonellerden öğrenme bilinci  geliştirmektedirler.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğimize başvuran çocuk, ergen ve erişkin hangi yaş grubundan olursa olsun, onu içinde yaşadığı ailenin bir parçası olarak görmek, gerektiğinde ailesi ile birlikte değerlendirmek ve ruhsal sorunları izole olgular gibi ele almak yerine çok yönlü bir yaklaşımla , bireyi çevresi ile birlikte ele alan bir hizmet üretmek Aile Ruh Sağlığı Kliniğimizin temel yaklaşımıdır.Kliniğimizde bu çerçevede çocuk erişkin psikiyatristleri ile psikologlarımız işbirliği içinde çalışmakta ve tedavi hizmetlerine ek olarak ailelerin gereksinim duyduğu birçok hizmet üretmektedirler.

Bu hizmetler şöyle sıralanmaktadır:

  • Bebek ruh sağlığını  destekleyici terapiler
  • Çocuklarda görülen gelişimsel sorunlara yönelik tedaviler
  • Çocukların okul sorunlarına yönelik tedavi ve danışmanlık hizmetleri
  • Ergen danışmanlığı ve terapisi
  • Ana- baba danışmanlığı
  • Aile ve eş terapisi
  • Cinsel tedaviler,
  • Ergenlere yönelik terapi grupları ve stresle başetme eğitimleri

Kullanıcılar bunları da aradı

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 04/10/2021