Sanal Kolonoskopi BT Avantajları Nelerdir?


  • Sanal kolonoskopide, endoskopi aleti (kolonoskop) kullanılmadığı için işlem daha konforludur.
  • Sedasyon kullanılmadığından hasta tetkik sonrasında günlük aktivitelerine devam eder.

  • Sanal kolonoskopi ile baryum sülfat, diatrizoate meglumin veya diatrizoate sodyum maddeleri ile yapılan kalın bağırsak filmine göre çok daha net görüntüler elde edilebilir.

  • Standart kolonoskopi işleminde % 5-10 oranında vakada kalın bağırsağın son noktası olan sağ bölümüne teknik olarak erişilemeyebilir, ancak sanal kolonoskopide bu noktaya ulaşılabilir.

  • Sanal kolonoskopi, standart kolonoskopi işlemine kıyasla çok daha kısa bir süre içinde gerçekleştirilir.
Yayın Tarihi : 21/06/2019
/**/