Sanal Kolonoskopi BT Hangi Durumlarda Yapılır?


  • Kolon ve rektum kanser taraması
  • Tamamlanamamış Kolonoskopi (spazm, kolonik tortüozite, dolikokolon, divertikülozis, kooperasyon eksikliği)

  • Tıkayıcı kolon kanserlerinde proksimal kolonun değerlendirilmesi

  • Konvansiyonel kolonoskopinin yapılamadığı durumlar (ciddi kalp ve akciğer hastalıkları, kanama diatezi, warfarin tedavisi, sedasyon allerjisi bulunanlar)

  • Konvansiyonel kolonoskopiyi reddeden hastalar

  • Gaitada gizli kan testi pozitif olan hastalar

 

Yayın Tarihi : 21/06/2019
/**/