Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi

Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, İstanbul Anadolu Yakası’nda D-100 karayoluna cepheli olarak Koşuyolu’nda oldukça merkezi bir konumda kurulmaktadır. Onkoloji ağırlıklı olarak hizmet verilecek genel hastanede; beyin cerrahisinden, nörolojiye, ürolojiden, genel cerrahiye, pediatriden, kadın doğuma kadar genel branşların tümü olacaktır. 

Hastane 208 yatak, tam donanımlı 10 tane ameliyathaneye sahip olacak. Hastanede bir ilkle Yeditepe Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen antimikrobiyel, antibakteriyel, antiviral, antifungal bir madde, kullanılan tüm yüzeylere boya aşamasında püskürtülme suretiyle yapıştırılacak böylece hastane fiziki dokusunda hiçbir yerinde bakteri ve mikrop üremesine müsaade edilmeyecek. Patenti Yeditepe Üniversitesi olarak alınan ve tamamen milli imkanlarla kendi laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz bu madde kullanılacaktır.

Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi’nin inşaatı tamamlandı ve iç dekorasyon kısmında çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların hemen ardından tıbbi cihazlar gelecek ve kurulumları yapılacak. Hastanenin çok yakında hizmete geçmesi hedefleniyor.

2005 yılından günümüze değin, akademik uzmanlığı, hasta-merkezli yaklaşımı, sağlık hizmetlerindeki başarıları ile tıp dünyasında söz sahibi bir konuma gelmiş olan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 2018 itibariyle İhtisas Hastanesi’ni hizmet halkasına eklemiş bulunuyor.

Derin Tıbbi Uzmanlık

Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, genel cerrahi, kardiyoloji, nefroloji, üroloji, ortopedi ve travmatoloji, kulak-burun-boğaz, kadın hastalıkları ve doğum gibi genel branşların ötesinde; onkoloji ağırlıklı olmak üzere nöroşirurji, kalp ve damar cerrahisi, organ nakli, erişkin ve pediatrik kemik iliği nakli, tüp bebek, epilepsi cerrahisi, obezite cerrahisi gibi derin tıbbî uzmanlık gerektiren alanlarda da yüksek kalitede sağlık hizmetleri sunmaktadır.

Çok-Branşlı (Multidisipliner) Yaklaşım

İstanbul’un Anadolu ile Avrupa Yakası’nı birbirine bağlayan kavşak noktası Kadıköy Koşuyolu’nda hizmet veren Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, klinik tıp alanında derin uzmanlık gerektiren, özellikli hastalıklar, zorlu vakalar, kanser tanı ve tedavisi gibi çok branşlı ya da multidisipliner yaklaşımı başarıyla hayata geçirmektedir. 

Güncel Tıp ve Sağlık Teknolojileriyle Hasta-Merkezli Yaklaşımın Etkili Harmanı

Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, daima, güncel tıbbî ve sağlık teknolojilerini, akademik uzmanlıkla ve hasta-merkezli yaklaşımı ile etkili biçimde birleştirmek kaydıyla sağlık sektöründe referans gösterilen bir kurum olma idealiyle faaliyet göstermektedir.

Genetik Analizler ve Hastalık Tespiti

Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi’ne bitişik konumdaki Genetik Tanı Merkezi’nde rutin kromozom analizleri, genetik bozukluk veya hastalıkların tespiti, doğum öncesi ve doğum sonrası genetik tanılar, implantasyon öncesi genetik tanı, kanser genetiği gibi kritik önem taşıyan analizler gerçekleştirilmektedir.
Yeditepe Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi bünyesinde Sitogenetik Laboratuvar, Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı, Moleküler Tanı Laboratuvarları yer almaktadır. Merkezde, Array CGH yöntemiyle moleküler karyotiplendirme ve kromozom mikro-array analizi yapılabilmekte olup, tek bir testle tüm genomun kopya sayısı değişiklikleri izlenebilmekte ve 140’ın üzerinde genetik hastalık tespit edilebilmektedir.

Hijyenik Hastane

208 yatak kapasitesine ve 10’u tam donanımlı olmak üzere, 11 ameliyathaneye sahip Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, ayrıca Yeditepe Üniversitesi Laboratuvarları’nda geliştirilen ve bütün yüzeylerinin antimikrobiyel, antibakteriyel, antiviral, antifungal maddeyle kaplandığı, Türkiye’nin ilk ‘bakteri ve mikrop üremesini engelleyen hastanesi’ niteliğini de taşımaktadır.

Belgelenmiş Kalite

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları, 2007 itibarı ile, sağlık standartları konusunda dünyanın en önemli kuruluşu kabul edilen JCI (Joint Commission International) akreditasyonu ile kalitesini ve başarısını uluslararası düzeyde belgeleyen ilk Türk Üniversite Hastaneleri Grubu olmuştur.
Grup, 2017 yılında JCI tarafından dördüncü kez Akademik Tıp Merkezi Hastanelerine yönelik standartları da içine alacak şekilde akredite edilerek, kalitesinin sürdürülebilir olduğunu kanıtlamıştır.
Kendi Hastane İşletim Sistemi (HIS) yazılımını geliştiren bir sağlık kurumu olarak, ayrıca, 2016 yılında TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgesini almaya hak kazanmıştır.