Misyon & Vizyon

Misyon

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak; hasta beklentilerine uygun hizmetleri, tıp etiğinden ödün vermeden, bilgi güvenliği boyutlarıyla değerlendirerek ulusal ve uluslararası standartlarda ve yasal gerekliliklere uygun olarak sunmak.

 

Vizyon

 • Eğitim ve araştırma çalışmalarıyla tıp biliminin gelişimine katkıda bulunarak, kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumak.
 • Tüm çalışanlara sürekli gelişme fırsatları sunarak, çalışanların ve paydaşların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimlerini sağlamak.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili riskleri değerlendirerek bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yatırımları uygulamak, bilgi güvenliği seviyesini korumak ve iyileştirmek.
 • Verilen hizmetin ve hizmet sonucu oluşan çıktıların analizini yapıp, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini ve anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamak.
 • Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak, isin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Sağlık hizmetlerine bakış açısı ve hizmeti sunuş sekli ile sektöründe; genel, branş hastaneleri ve poliklinik hizmetleriyle referans gösterilen Üniversite Sağlık Kurumları Topluluğu olmak kalite politikamızdır.

 

Değerler

 • Etik ilkelere bağlılık,
 • Hasta ve çalışan güvenliği odaklılık,
 • Hasta / çalışan memnuniyeti,
 • Şeffaflık,
 • Güvenilirlik ve dürüstlük
 • Gizlilik ve
 • Hesap verebilirlik.

 

/**/