Enfeksiyon Kontrol Eğitim Programı

1. Programın Amacı ve Tanımı:
Bu program, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında tedavi gören ve bakım hizmeti alan bireyler ve hizmeti sunan çalışanlar için güvenli bir çevre oluşturulması; hemşirelerin, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesinde temel enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilmeleri ve doğru şekilde uygulamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

2. Programın Hedefleri:
Bu program ile hemşirelerin;

 • Aseptik teknikleri doğru şekilde uygulayabilmeleri,
 • Dezenfeksiyon, sterilizasyon ile ilgili temel bilgileri ifade edebilmeleri,
 • İzolasyon yöntemlerini ve el yıkama tekniğini doğru şekilde uygulayabilmeleri,
 • Doğru yöntem ile ve kontamine etmeden mikrobiyolojik örnek toplayabilmeleri,
 • Santral ve periferik kateterlerde enfeksiyon kontrolünü sağlayabilmeleri,
 • Üriner sistem ve solunum yolu girişlerinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik doğru girişimlerde bulunabilmeleri,
 • Hastaları cerrahi alan enfeksiyonlarından korumaya yönelik doğru girişimlerde bulunabilmeleri,
 • Çalıştıkları birimlerde ve tüm hastanede atık yönetimini başarı ile yürütebilmeleri,
 • Personelin ve hastaların kan yoluyla bulaşan hastalıklardan korunması için gerekli önlemleri alabilmeleri gibi enfeksiyon kontrol becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

3. Hedef Grup:
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında çalışan tüm hemşireler.

Programın Süresi:
2 gün 18 saat

Programın İçeriği:

 • Dezenfeksiyon- Sterilizasyon ve Kontrolü
 • İzolasyon Yöntemleri/ El Yıkama
 • Mikrobiyolojik Örnek Toplama
 • Santral ve Periferik Kateterlerde Enfeksiyon Kontrolü
 • Üriner Sistem Enfeksiyonlarından Korunma
 • Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından Korunma
 • Solunum Yolu Girişlerinde Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi
 • Tıbbi Atık Yönetimi
 • Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklardan Korunma

Eğitimci:
Uzm. Hemş. Sevim KARAMAHMUT

Öğretim Araç ve Yöntemleri:

 • Sözlü anlatım
 • Gör- işit araçları (power point, tepegöz.)
 • Ders notları
 • Alan uygulaması

Program Sorumlusu:
Uzm. Hemş. Sevim KARAMAHMUT
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Uzm. Hem. Esra UĞUR
Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü

 

Yeditepe Hastanesi
Copyright © 2009 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
İçerenköy Mahallesi Hastane Yolu Sokak no:102-104 Ataşehir İstanbul
Tel: (216) 578 40 00 Faks: (216) 469 37 96


tasarım primeart
Yasal Uyarı   |   Bize Ulaşın