Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Nöroşirurji beyin, omurilik ve sinir cerrahisidir.

Son yıllarda tanı yöntemlerinin, tedavide cerrahi ve cerrahi dışı yöntemlerin gelişmesi ile tüm dünyada insanlığa daha modern bir hizmet sunmaya başlayan Nöroşirurji, kaydedilen gelişmelerle düne dek imkansız sayılan tedavilerin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Nörolojik Bilimler Merkezi, öncelikle insanlığa hizmet felsefesiyle yola çıkmış, her biri kendi alanında dünya standartlarında eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip; cerrahlar, nörologlar, anestezi ve yoğun bakım uzmanları, psikiyatrist, psikolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, fizyoterapist, hemşireler ve teknisyenlerden oluşuyor. Hastaların tanı ve tedavileri, teknolojinin bütün imkanlarından yararlanılarak hazırlanmış ve bu konuda özelleşmiş servis ve yoğun bakımda sürdürülüyor. Daha iyi bir hizmet için bölüm; nöro-onkoloji, beyin damar cerrahisi, epilepsi, spinal cerrahi, pediyatrik nöroşirürji, stereotaktik ve fonksiyonel nöroşirürji, periferik sinir cerrahisi ve nöro-spinal travma konularında çalışmalarını sürdürüyor. Ameliyatlarda Nöromonitörizasyon kullanılıyor.

Nöro-onkoloji
Beyinden, omurilikten veya sinir zarlarından türeyen tümörler, hipofiz bezi tümörleri ve kafa tabanı tümörlerine mikroşirürji yöntemleri ile cerrahi tedavi yapılıyor.

Nörovasküler (Damar) Cerrahi
Subaraknoid kanama, anevrizmalar, beyin ve omurilik arteriovenöz malformasyonları ve bazı inme (stroke) vakalarının cerrahisi ve tedavisini içerir. Beyin damar tıkanıklıklarının bazılarına uygulanabilecek “by pass” ameliyatları da nöroşirürjide başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Epilepsi Cerrahisi
Özelleşmiş nöroloji ve nöroşirürji ekibi epilepsi ameliyatlarını başarı ile gerçekleştirmektedir. Epilepsi monitörizasyonu ve nöromonitörizasyon yapılmaktadır.

Spinal Cerrahi (Omurga ve Omurilik Cerrahisi)
Bel fıtığı ve boyun fıtığı ameliyatları, yaşlanmayla beraber oluşan omurilik kanalı daralmaları ve kireçlenmeler, omurga ve omurilik tümörleri, doğuştan gelen omurilik ve omurga bozuklukları, dejeneratif skolyoz tedavisi, mikrocerrahi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kaza yada osteoporozda oluşan omurgadaki kırıkları ve hatta omurga tümörleri bile lokal anestezi altında kifoplasti ve vertebroplasti gibi teknikler kullanılarak başarıyla tedavi edilebilmektedir.

Pediatrik Nöroşirürji
Yenidoğan ve pediatrik yaş gurubunda görülen beyin ve omurilik hastalıkları: tümörler, hidrosefali, belde kese (meningomyelosel, tethered kord) gibi hastalıklar başarı ile mikrocerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir.

Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji
Stereotaktik yöntemler kullanılarak, mikroelektrod yardımıyla derin beyin stimulasyonu yapılabiliyor. Trigeminal nevralji ve kanser ağrısı gibi durumlarda cerrahi tedavi uygulanıyor.

Periferik Sinir Cerrahisi
Bütün sinirlerde meydana gelebilen karpal tünel sendromu gibi sinir basıları, sinir ve pleksus kesi ve yaralanmaları mikrocerrahi yöntemle tedavi edilmektedir.

Nöro-spinal Travma
Ülkemizde ve dünyada önemli bir sorun olan kafa ve omurga travmalarına güncel tedavi yaklaşımları kullanılmakta ve kafa travmaları ile omurga-omurilik travmalarında mikrocerrahi tedaviler teknolojinin de katkısıyla başarı ile uygulanmaktadır.

 

Yeditepe Hastanesi
Copyright © 2009 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
İçerenköy Mahallesi Hastane Yolu Sokak no:102-104 Ataşehir İstanbul
Tel: (216) 578 40 00 Faks: (216) 469 37 96


tasarım primeart
Yasal Uyarı   |   Bize Ulaşın