Gelişim ve Eğitim Merkezi (YÜGEM)


Yeditepe Üniversitesi Gelişim ve Eğitim Merkezi (YÜGEM), 0-18 yaş arasında, zihinsel, duyusal, fiziksel, sözel, davranışsal ve duygusal alanlardan bir ya da birden fazlasında normal gelişim sürecinden farklılık ya da gerilik gösteren çocuk ve ergenlere yönelik bir merkezdir. Otizm spektrum bozuklukları, zihinsel yetersizlik, dil ve konuşma bozuklukları, özgül öğrenme bozukluklarıdikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi gelişim sırasında karşılaşılabilecek durumlarda, YÜGEM teşhis, değerlendirme ve tedavisi süreçlerinde donanımlı kadrosuyla hizmet vermektedir.

Günümüzde gelişim bozukluğu olarak adlandırılan, çocuk gelişimi sırasında yaşanan problemler, toplumda artan farkındalıkla beraber daha sık saptanmakta ve tanı konulan birey oranı gittikçe artmaktadır. Bu amaçla hastaneler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, söz konusu gelişim bozukluklarının tanı ve tedavisi konusunda çocuk ve ergenlere hizmet vermektedir.

Ancak, özellikle tanı aşamasında yaşanan bazı zorluklar nedeniyle, aileler doğru tanı konulabilmesi için birden fazla merkez ve uzmana başvurmak durumunda kalabilmektedir.Bu durumun ana kaynağı, gelişim bozukluklarının her çocukta farklı belirtiler gösterebilmesi ve gözlenen bu belirtilerin birlikte de görülebilmesinden kaynaklanmaktadır.

Otizm spektrum bozukluğunda olduğu gibi, gelişimdeki sorunların toplumun farklı bireylerinde görülme şekli geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Aynı “bozukluk” tanısı konmuş çocuklar, birbirinden farklı belirtiler gösterebildiği gibi farklı alanlarda değişik seviyede beceri seviyelerine sahip olabilmektedir. Aynı şekilde, görünüşte benzer belirtiler gösteren çocuklar, temelde birbirinden farklı gelişim sorunları yaşayabilmektedir. Bunun yanında her belirti gösteren bireye ‘kesinlikle bir gelişim bozukluk tanısı konmalıdır’ şeklinde bir zorunluluk yoktur. Gözlemlenen sorunlar, herhangi bir gelişim bozukluğu haricinde fiziksel, nörolojik, biyolojik yada psikolojik sebeplerden de kaynaklanabilmektedir.

Dolayısıyla, sağlıklı ve kapsamlı bir tanı ve değerlendirmeye ulaşabilmek için; pedagoji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk psikiyatrisi, nöroloji gibi birden fazla disiplinden yararlanmak ve yaşanan sıkıntıların sebebini net bir şekilde ortaya koymak gerekir.

Detaylı bilgi almak için yugem@yeditepe.edu.tr  adresine mail atabilirsiniz.

 

Formu doldurun, biz sizi arayalım: 

 

 

Yayın Tarihi : 25/07/2022