Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Son teknolojiyle donatılan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, uzman kadrosu ve sunduğu hizmet kalitesiyle sağlık sektöründeki hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

26 Ağustos 2005 tarihinde kurulan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 190 yatak kapasitesi ile tamamıyla akıllı sistemlerle donatılmış alt yapısı ve teknolojisiyle hizmet veriyor.

Tamamen yanmaz, çizilmez ve anti bakteriyel malzemeler ile donatılan hastanede insan sağlığı için gereken her ayrıntı üzerinde titizlikle durulmuştur. Sterilizasyona büyük önem verilen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde, manüel dezenfeksiyonun yanı sıra tüm hasta yatakları yüksek sıcaklıkta su püskürtme sistemi ile yıkanabiliyor.


Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Görüntüleme Merkezi'nde yer alan Multislice CT (çok kesitli bilgisayarlı tomografi), 3 Tesla MR, PET-CT (Kanserli hücreleri tanıyan) ve Gama Kamera, teşhis ve tedavide büyük kolaylık sağlayan dünyada en gelişmiş teknolojiye sahip cihazlardan bazılarıdır.

Bilgisayar teknolojisinin son derece etkin olarak kullanıldığı Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde, Hastane Bilgi Sistemi (HIS) yazılımından yararlanılıyor. Bu yazılım, hem hasta bilgilerinin hızla toplanıp işlenerek, tanı ve tedavide kullanılabilmesine olanak tanıyor, hem de hastaya özel tahlil, film, laboratuvar sonuçları gibi bilgilerin, bilgisayar ortamında sunulmasını ve saklanmasını sağlıyor. Bu sistemle doktorlar hastane dışındayken de hasta takibini elektronik ortamda yapabiliyor. Ayrıca kâğıt dolaşımı ve bürokrasi en aza indiriliyor, hasta yakınlarının uğradığı zaman kaybı ortadan kaldırılıyor.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bağdat Caddesi Polikliniği toplam 30 muayene odası ile tüm tıbbi branşlarda hizmet veriyor. Poliklinikte, Tomografik Görüntüleme Sistemleri, USG, Dijital Röntgen, Taş Kırma (ESWL), Özelleşmiş Nöropisikiyatri alanı, geniş Fizyoterapi Alanı, Gastroenteroloji ve Endoskopi Birimi, Acil Polikliniği, Laboratuvar, Ses-Yarık, Damak ve Dudak Hastalıkları Birimi, Aile Hekimliği, Evde Sağlık Hizmeti, Beslenme ve Diyet Bölümü başlıca hizmet verilen bölümlerdir.

Belgelenmiş Kalite

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları 2 Kasım 2007'de sağlık standartları konusunda dünyanın en önemli kuruluşu olarak kabul edilen JCI (Joint Commission International) tarafından ilk denetimde tüm sistemiyle, tüm standartlarda akredite edildi.Başka bir deyişle kalitesini ve başarısını uluslararası düzeyde belgeleyen İlk Türk Üniversite Hastaneleri Grubu oldu. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 2014 yılında JCI tarafından üçüncü kez Akademik Tıp Merkezi Hastanelerine yönelik standartları da içine alacak şekilde akredite edilerek kalitesinin sürdürülebilir olduğunu kanıtladı.

Dünyanın en seçkin sağlık kurumlarına verilen bu kalite belgesiyle dünya standartlarında hizmet verdiği tescillenen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları, öncülük ve liderlik ilkelerinden hareketle yarınlara daha büyük başarılarla yürümenin kararlılığını taşıyor.