Misyon & Vizyon

Misyon

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak, hasta beklentilerine uygun hizmetleri, tıp etiğinden ödün vermeden, bilgi güvenliği boyutlarıyla değerlendirerek ulusal ve uluslararası standartlarda ve yasal gerekliliklere uygun olarak sunmak.

 

Vizyon

 • Eğitim ve araştırma çalışmalarıyla tıp biliminin gelişimine katkıda bulunarak, kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumak.
 • Tüm çalışanlara sürekli gelişme fırsatları sunarak, çalışanların ve paydaşların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimlerini sağlamak.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili riskleri değerlendirerek bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yatırımları uygulamak, bilgi güvenliği seviyesini korumak ve iyileştirmek.
 • Verilen hizmetin ve hizmet sonucu oluşan çıktıların analizini yapıp, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini ve anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamak.
 • Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak, isin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Sağlık hizmetlerine bakış açısı ve hizmeti sunuş sekli ile sektöründe; genel, branş hastaneleri ve poliklinik hizmetleriyle referans gösterilen Üniversite Sağlık Kurumları Topluluğu olmak kalite politikamızdır.

 

Değerler

 • Etik İlkelere Bağlılık
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği Odaklılık
 • Hasta / Çalışan Memnuniyeti
 • Şeffaflık
 • Güvenilirlik ve Dürüstlük
 • Gizlilik
 • Hesap Verebilirlik

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 15/12/2021