Yeditepe’de Hemşire Olmak İçin

Kadro Basamaklarımız
Hemşirelerimiz çalışma tecrübeleri ve kurumdaki çalışma yıllarına göre;

 • Servis Hemşiresi
 • Kıdemli Hemşire
 • Branş Hemşiresi
 • Servis Sorumlu Hemşiresi
 • Süpervizör Hemşire
 • Koordinatör Hemşire gibi farklı kadro basamaklarında görev almaktadırlar.

İşe Alım Süreci

Kurumumuz kariyer olanaklarından yararlanmak isteyen meslektaşlarımız, aşağıda belirtilen işe alım sürecinden geçerler.

 • Kuruma ilk başvuruda adaylar tarafından Personel ve Gelişim Müdürlüğü’nden temin ettikleri İş Başvurusu Formunu doldurulur ve Personel Gelişim Müdürlüğü tarafından Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’nden mülakat randevusu alınır.
 • Hemşirelik Hizmetleri Direktörü gereksinimine göre alım yapılacak bölüm sorumlusu ile birlikte bir mülakat yapar. Mülakatta başvuruda bulunan kişi; iş tecrübesi, branş bilgisi, iletişimi, çalıştığı kurumlar, referansları, mezun olduğu okul, fiziksel yeterliliği, kurumda çalışmaya istekli olma durumu ve kendini geliştirme gayreti yönünden değerlendirilir.
 • Göreve uygun bulunan hemşire veya personel bölüm sorumlu hekimi veya anabilim dalı başkanı ile tanıştırılır, uygunluğu onaylatılır.
 • Hemşirelik Hizmetleri Direktörü tarafından alınacak kadroya uygunluk kontrol edilir. Başlatılması gereken tarih planlanır, ücret bilgisi verilir ve kadro onayı için Başmüdür ile görüştürülür.
 • Alımı onaylanan elemanın yasal özlük işlemleri 4857 sayılı iş kanununa göre Personel Gelişim Müdürü tarafından takip edilir.

Ücretlendirme

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları’ nda Hemşirelik Hizmetleri kadrolarına atanacak sağlık personellerinin ücretleri; görev alanı, mesleki tecrübe ve mezun olunan öğretim basamağı göz önünde bulundurularak düzenlenmiş olan ücret skalası üzerinden belirlenir.

Eğitim ve Gelişim Fırsatları

Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü bünyesinde çalışan bütün sağlık personelleri çeşitli eğitim ve gelişim olanaklarından yararlanırlar. Bu olanaklar;

Kurum içinde;

 • Oryantasyon eğitimleri
 • Düzenli hizmetiçi eğitim faaliyetleri
 • Sertifikalı eğitim programları
 • Bilimsel araştırma desteği

Kurum dışında;

 • Kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantılara katılım desteği
 • Sertifikalı eğitim ve kurslara katılım desteği
 • Yüksek lisans ve doktora programlarına katılım desteği şeklinde sağlanmaktadır.

Kariyer Planlaması

Kurum içerisinde açılan yeni pozisyonlar ve ihtiyaçtan oluşan kadro değişikliklerinde öncelikli olarak iç terfi süreci izlenmektedir. Bu süreçte;

 • Atama yapılacak pozisyonun gerekliliklerine uygun tecrübe,
 • Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyi,
 • Düzenli yapılan performans değerlendirme sonuçları ve
 • Çalışanın göreve olan ilgi ve istekliliği göz önünde bulundurulur.

Örgüt İklimi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları’ nda Hemşirelik Hizmetleri yönetiminde çalışan memnuniyetini sağlamada olumlu bir iş ortamı ve katılımcı yönetim anlayışı temeldir. Çalışanların hemşirelik ve bakım faaliyetlerini ilgilendiren konularda hemen her yönetim basamağında kararlara katılımı desteklenmekte, kendilerini ifade edebilmeleri için uygun ortam oluşturulmaktadır. Bu amaçla,

 • Direktörlük çalışanlarının çoğunluğunun uyumunu gerektiren konularda işleyiş komiteler aracılığıyla sağlanmakta,
 • Haftalık yapılan yönetici hemşire toplantılarıyla hızlı ve etkin bir iletişim ağı oluşturulmakta,
 • Hemşirelerin farklı departmanlarda görev yapan meslektaşları ve yöneticileri ile rahat iletişim kurabilecekleri sosyal organizasyonlar düzenlenmektedir.