Yoğun Bakım Ünitesine Giriş Kuralları Nelerdir?Yoğun bakımda yatan hastaların mahremiyetinin korunması amacıyla, sadece hastanın birinci derece yakınları, ziyaretçi olarak kabul edilir.

 

Yoğun Bakım Ünitesine Giriş Kuralları Nelerdir?

● Yoğun bakım hastalarını enfeksiyondan koruyabilmek amacıyla, bu birimde çalışanlar özel giysiler kullanır.

● Tüm ziyaretçilerin de el hijyeni uygulamaları ve ve izolasyon kurallarına uymaları sağlanır. Bu nedenle, yoğun bakım ünitesine girişlerinde ve
çıkışlarında tıbbi ekip tarafından gösterilen el dezenfektanı ile ellerin temizlemesi gerekir.

● Benzer gerekçelerle, açıklanacak durumlarda, yoğun bakım ünitesine girerken maske, bone ve özel gömlek giyilmesi talep edilebilir. Tüm önlemlerin birincil olarak hastaların sağlığı gözetilerek alındığının bilinmesi, bu düşünceyle yaklaşılması son derece önem taşır.

● Yoğun bakımlara, hastaların birinci derece yakınları dışında ziyaretçi alınamaz. Bu kural dışındaki ziyaretçiler ise, hastanın eş, çocuk, anne, ebeveyn gibi birinci derece aile yakınlarının onayıyla girebilirler.

● Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, bulaşıcı hastalığı olan veya olma ihtimali bulunan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.

● Multidisipliner ekip kararı ile ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir ya da daha sık ve uzun ziyaretçi kabulü sağlanabilir.

● Hasta odalarına çiçek kabul edilmez.


 

Yayın Tarihi : 04/03/2019