Hasta Güvenliği

hasta güvenliği


Hasta Güvenliği Nedir ve Neden Önemlidir?

Hasta güvenliği kavramı, ilk kez Hipokrat tarafından ifade edilen ve tıbbın genel ilkesi haline gelmiş “önce zarar vermemek” anlayışı içerisinde vardır. Ancak, sağlık hizmetlerinde her tıbbi uygulama ve girişim, kendiliğinden bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Günümüzde bu risklerin azaltılması ya da kontrol altına alınabilmesi için daha hassas ve ayrıntılı bir yaklaşım olan “hasta güvenliği” kavramı ön plana çıkmaktadır.

Sağlık alanında bakım kalitesi son yıllarda ivme kazanmasına rağmen, aslında çok eski tarihsel geçmişe sahip bir konudur.

Hasta güvenliği, 1951 yılında kurulan Sağlık Bakım Organizasyonları’nın Akreditasyonu’nda Birleşik Komisyonu (Joint Commission International-JCI) sağlık hizmetlerinde kalite ve güvenliği sağlamak için çalışmalar başlatmasına rağmen 1960’lardan sonra sağlık sisteminde yerini almıştır.


Yayın Tarihi : 08/03/2019